Posts

१]एका टाकीचा व्यास ४२इंच आहे .टाकीची हाईट ७०इंच आहे .आणि टाकीच्या बाहेरील भागाला कलर दिला आहे .आणि टाकीच्या झाकणाला कलर दिला आहे .तर टाकीला किती स्केर फूट कलर दिला १स्केर फूट ला ३रु मिळतात .तर माणसाला किती मजुरी मिळाली . [१] युनिट रुपांतर       इंच चे फूट मध्ये                                                 दंडगोलाचे क्षेत्रफळ                                                                               =पाय r २h                                                                               =३.१४*१.७५*१.७५*५.८३     ४२in=?foot                                                        =५६.०६स्केर foot     १२in =१foot                                                        झाकणाचे क्षेत्रफळ                                                                                 ४२*१=१२*x                                                         पाय r २h     ४२/१२=x                                                              =३.१४*१.७५*१.७५    व्यास x =३.५foot                          
बिजागिरीचे प्रकार   १)टकरी बिजागिरी : या बिजागिरी उपयोग सर्व  साधरण व विशेष सर्वच कामाला वापर केला जातो .  ते ५० mm आकारात उपलब्ध आहेत .  या बिजागिरी वर बिजागिरी म्हणतात. २)पार्लमेंट  बिजागिरी : बाहेरील बाजूला उघडणारे दरवाजे खिडक्या याच्यासाठी हि बिजागिरी वापरतात या बिजागिरीमुळे दोन भिंती समान राहू शकतात . व त्यामुळे दारांची माणसाच्या हालचालास कोणताही प्रकारे अडचण होत नाही . ३) पियानो बिजागिरी : या बिजागीरीच्या पियानोच्या झाकण्या करिता वापरतात . ती आरूंद व लांब व नाजूक असतात. भिंतीला कापाटाच्या झाड्पासाठी सुध्या या पियानोचा वापर करतात . ४) टी बिजागिरी : या बिजागिरी उपयोग दुकानाचे किंवा ताबेल्याचे मोठे मोठे दरवाजे यांच्यासाठी करतात याचा ३ ते १० इंच लांबीच्या उपलब्ध  आहेत. ५)पट्टी बिजागिरी : या बिजागिरी उपयोग दुकानाचे मोठे - मोठे दरवाजे यासाठी उपयोग करतात .

पत्र्याच्या शिट्ट पासुन बादली, नरसाळे, सुपली, बनवणे.

पत्र्याच्या शिट्ट पासुन बादली, नरसाळे, सुपली, बनवणे. टिप:            सरांनी आम्हाला पत्र्याची शिट योग्य मापन करुन कापण्यास शिकवले. नंतर त्या शिटला बादलीच्या आकारात आणला .त्याची दोन कडा शोल्डर करुन जोडले .त्याच प्रकारे बाकीचे पार्ट शोल्ड केले.अशा प्रकारे नरसाळे, सुपली बनवली .           साहित्य : लोखंडी पत्राशीट. शाधने :   पत्रा कटर, शोल्ड्रिक मशीन ,कंपास, पट्टी, पेन्सिल इत्यादी ....        कृती :,           प्रथम पत्रा शीट प्लेन करुन घेतला. त्यावर बादलीच्या आकारात मापन करुन पत्रा कटरने शीट कापून घेतली. त्यानंतर गोल बेंडीगने पत्रा बदलीच्या आकारात आणला. त्याला सोल्ड्रिक मशिने शोल्ड केला. त्याचप्रमाणे बदलीचा तळ, कडा व कडी जोडली. अशा प्रकारे   नरसाळे, सुपली बनवली.          मापन :    बदलीचा वरील व्यास : 8cm                                                                     खालचा तळ : 3cm                                                                    उंची : 5cm मापन व्यासाचे परिघामध्ये रुपांतर करण्यासाटी :     1 )     परिघाचे सुत

My solid works design

Image
How To Make Glass In Solid Works Step 1 open the solid works software.  That In  to software  call the create of part in and make a  circle 50 mm of  diameter Step 2  Use Extruded box command for  10 the extruded  mm Step 3 Step 4 Step 5  C Make ircle   Step 6 Select The Smart Dimension Step 7  D 'publisher Take imension Of 80 mm Step 8 Use Extruded box command Step 9 80 the extruded  mm Step 10 Step 11 One more C Make ircle in  medal of two  C ircle Step 12 D 'publisher Take imension Of 80 mm Step 13 Use Extruded box command for  78 the extruded  mm Step 14 with After  Extruded Step 15 Lofted in Cat Use  command as the   Step 16 In the side of the both the Select  Lofted in Cat  command as the Step 17 With After  Lofted in Cat  command as the Step 18   This the shell Use  command as the Step 19 This the shell Use  command as t
1) एककाचे  रुपांतर  -                              इंच चे फूट मध्ये रुपांतर  =                            १)   ४२  इंच = x                                  १२   इंच = १                                   ४२ * १ = १२  * x                                  ४२ / १२ = x       व्यास =  x = ३.५ फूट       त्रिज्या = १.७५ फूट         y = ७०/१२         y =  ५.८३ २) दंडगोलाचे क्षेत्रफ़ळ     =  pie rsq h                                    = ३.१४  * १.७५  * १.७५  *  ५.८३                                    =   ५६.०६ sq फूट ३) झाकणाचे क्षेत्रफ़ळ   =   pie r sq                                  = ३.१४ * १.७५  * १.७५                                  =   ९.६१  sq  फूट  ४)  एकूण  रंग दिलेला भाग sq  फूट -                                 = ५६.०६ + ९.६१                               = ६५.६७ sq फूट  ५) मजुरी -                  १ sq फूट = ३ रुपये                 ६५.६७ = x         x = ३ * ६५.६७ रुपये  एकूण मजुरी  

नानकेत तयार करणे.

नानकेत तयार करणे. उद्देश :- नानकेत तयार करणे. साहित्य :- मैंदा, पिठी साखर, डालडा ई. साधन :-, ओव्हन, परात इ. कृती :-  प्रथम एका  परातीत ३००ग्राॅम डालडा घातला. त्यात ३०० ग्राॅम पिठी साखर घातली.  याचे एकत्र मिश्रण तयार केले.  त्यात हळू हळू मैंदा खालून मिश्रण कळवावे. मैंदा घालून मिश्रण कालवून घेतल्यावर त्याला पाहिजे तसे आकार द्यावेत. आकार देऊन ते ओव्हन मध्ये बेक करण्यास ठेवले.  बेक झाल्यावर गार केले. तयार ताजे नानकेत पॅकींग केले. व ते फूड लॅब मध्ये  विक्री करण्यास थेवली. अ.क्र. तपशील वापरलेला मल दर किंमत १.   मैंदा ५०० ग्रॅम २८ ८.४ रू २ डालडा ३०० ग्रॅम ९० ३. पिठी साखर ३०० ग्रॅम ४४ ४. एकूण ५. मजुरी १५% ६. एकूण खर्च

कचरा निर्मुलन

बायो ड्रम बायो ड्रम  आपला कचरा कुजवण्या करता घातला जातो. या ड्रम सर्व  प्रथम कंपोस्ट मध्ये कंपोस्ट कल्चर घातले आहे .  हा बायो ड्राम दार ३ तासाने एकदा १ मिनिटं करता विरतो जेणे करून या ड्रम  मधील सूक्ष्म जीवाणूंना ऑक्सिजन  मिळावा ते त्यांचे कंपोस्टिंग  योग्य प्रकारे करतील. आम्ही रोज ३ किलो  ओला कचरा या बायो ड्राम मध्ये घालतो. पाचव्या दिवशी एकूण १५ किलो कचरा यात घातला जातो. ५ व्य दिवशी त्याचे  केल्यास त्याचे वजन ९ किलो असते. कारण या काळात साधारण ४०% वजन कमी होते. कंपोस्ट खताचे हिप बनवणे.  पाचव्या दिवशी बायो ड्रम मधून काढलेला कंपोस्ट एका ट्रे मध्ये  भरून  ठेवले जाते. व त्यातील कंपोस्ट मधील पाण्याचे प्रमाण राखण्यासाठी  बाजूला लावलेल्या फडक्यावर पाणी मारले. या ट्रे चे तापमान ४५ सेलसीएस पेक्षा जास्त पाहिजे. हा ट्रे भरताना यात इनोरा कल्चर १  ग्रॅम १०० मिली पाण्यात मिसळवून घातले. या ट्रे मध्ये साधारण ७ दिवसानंतर कंपोस्ट खत तयार होते.